Pansiyon Kayıt Bilgilendirme

Pansiyon Kayıt Bilgilendirme

 

Okulumuz pansiyonuna yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin ön kayıtları

29-Temmuz 2019- 23 Ağustos 2019

tarihleri arasında yapılacaktır.

Sayın Velilerimiz,

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Yönetmeliği´ne göre;

Öğrencilerin pansiyona kabulleri ile ilgili kontenjan sınırlaması ve kayıt kabulleri , 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için Bakanlığımızca kesin kayıt-kabul süresi olan 26-29 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. (Ancak, bir önceki yılda paralı yatılı okuyan öğrencinin, süresi içinde kaydını yenilediği takdirde aynı okulda paralı yatılı okuma durum devam eder. (Madde 7)

Paralı Yatılı öğrencilerden ücretler ilk taksit öğrencinin pansiyona kayıt olduğu gün alınacaktır (Madde 22)

Paralı Yatılılık ücreti 2019 Malı Yılı Bütçesine göre 3370 TL olarak belirlenmiş olup, 842.50 TL (sekizyüzkırkiki lira elli kuruş) lik 4 taksitle ödenir. 

Okulumuz pansiyonunda halen paralı yatılı olarak kayıtlı olan öğrencilerimizin yatılılık durumlarının devam edebilmesi için 26-29 Ağustos 2019 tarihleri arasında okul idaremize başvurmanız ve kayıt şartlarını yenilemeniz gerekmektedir.

25.07.2019 580